"Przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen i towarów konsumpcyjnych w 2010 roku w stosunku do 2009 roku, zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2010 roku w stosunku do 2009 roku" - przewiduje opublikowany przez resort finansów projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej.

W projekcie nie przewidziano natomiast podwyżek dla pracowników budżetówki; zostały one określone na poziomie ustawy budżetowej na rok 2010.

MF: wydatki państwa w 2011 r. - ponad 313 mld, dochody - 273 mld zł

Wydatki państwa w 2011 r. wyniosą 313 mld 470 mln 289 tys. zł, a tzw. dochody podatkowe i niepodatkowe 273 mld 270 mln 289 tys. zł. Maksymalny deficyt nie przekroczy 40,2 mld zł - przewiduje projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej.

Rząd zajmował się projektem budżetu na 2011 r. w piątek wieczorem. Centrum Informacyjne Rządu ograniczyło się w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów jedynie do informacji, że projekt został wstępnie przyjęty i będzie przekazany do konsultacji Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych.

W przedstawionym przez resort finansów projekcie przewidziano, że tegoroczne wykonanie budżetu zamknie się deficytem 48,3 mld zł wobec 52,2 mld zł zapisanych w ustawie budżetowej.

Wypłata z zysku NBP w 2011 r. wyniesie 1 mld 717 mln zł

Rząd przewiduje, że wypłata do budżetu z zysku Narodowego Banku Polskiego wyniesie w 2011 roku 1 mld 717 mln zł - wynika z projektu budżetu na 2011 r.

Projekt zakłada, że dochody podatkowe państwa sięgną w przyszłym roku 242 mld 670 mln 10 tys. zł. Z podatków pośrednich (VAT, akcyza, gry) będzie to 179 mld 670 mln zł. Dochody z CIT zaplanowano na 24 mld 800 mln zł, a z PIT - 38 mld 200 mln zł.

Tzw. dochody niepodatkowe mają wynieść 28 mld 175 mln 294 tys. zł, z tego m.in. z dywidend ma wpłynąć 8 mld 500 mln zł, a z NBP - 1,717 mld zł.