– Nie korzystamy z Naszej Klasy ani z żadnego innego portalu społecznościowego – mówi Marcin Jedliński z Raiffeisen Bank.

Jednak według Home Bokera, o takim sposobie weryfikacji informacji o klientach mówi się na szkoleniach dla doradców kredytowych. Także inni doradcy finansowi potwierdzają te informacje.

– Nie sprawdzamy w ten sposób wszystkich klientów, ale potwierdzam, że takie przypadki się zdarzają – mówi Halina Kochalska z Gold Finanse.

Co banki weryfikują na portalach społecznościowych? Informacje o liczbie dzieci, pracy, kosztach utrzymania. Czasami prowadzi to do nieporozumień.

– Mieliśmy przypadki klientów, którzy zataili fakt posiadania dziecka, a na portalu bank znalazł zdjęcie pociechy i odmówił udzielenia kredytu. Ale była też inna sytuacja – klient nie miał dziecka, a w internecie zamieścił zdjęcie z siostrzeńcem. Musiał długo się tłumaczyć, aby dostać pozytywną decyzję kredytową – mówi Katarzyna Siwek.

Dzieci i zdolność kredytowa

Bankowcy sprawdzają także dokładnie swoje własne bazy danych, np. informacje o dokonywanych transakcjach.

Fakt, że osoba informująca, że nie posiada dzieci, robi często zakupy w sklepach z ubraniami dla najmłodszych, może sugerować złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Podobnie jak poinformowanie banku, że nie posiada się auta, i jednoczesne płacenie kartą za paliwo na stacji benzynowej.

Te informacje dla banków mają ogromne znaczenie, jako że służą do wyliczania miesięcznych kosztów utrzymania klienta. Od nich zaś – oraz od zarobków – zależy wysokość zdolności kredytowej, która z kolei decyduje o wysokości przyznanej pożyczki.

Ważne!

Informacje o liczbie dzieci i posiadanych samochodach służą do wyliczenia miesięcznych kosztów utrzymania klienta. Od nich zaś – oraz od zarobków – zależy zdolność kredytowa i wysokość udzielonej pożyczki

Sprawdzanie w sieci informacji o klientach jest zgodne z prawem

Sebastian Wojdył, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Aktywność polegająca na uzupełnianiu danych podanych przez samych klientów banków informacjami pozyskanymi z systemów społecznościowych podlega unormowaniom ustawy o ochronie danych osobowych (art. 25 ww. ustawy). Samo zbieranie takich danych jest zgodne z prawem, wynika ono bowiem ze zgody udzielonej przez potencjalnego klienta w momencie zgłoszenia wniosku o zawarcie umowy. Bądź to z uprawnienia wynikającego z art. 23 ustawy, wskazującego, że przetwarzanie danych możliwe jest dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora (tu sprawdzenia wiarygodności kredytowej).

Takie pozyskiwanie danych stanowi niestandardowy sposób weryfikacji wiarygodności informacji o dochodach i wydatkach i należy je uznać za zgodne z przepisami regulującymi tajemnicę bankową. Instytucja finansowa realizująca tego typu działania jest jednak obowiązana poinformować klienta o zbieraniu danych, przy czym trudno jednoznacznie określić, czy informacja o zamiarze sprawdzenia profili w portalach winna poprzedzić tego typu akcję (np. w formie wzmianki w formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych), czy też zgodnie z wykładnią art. 25 bank ma obowiązek poinformować o tym dopiero po przejrzeniu profilu (wraz z informacją o źródle, zakresie i celu, w jakim zebrano dane).