Taką górną stawkę odszkodowania przewidziało ministerstwo zdrowia Rosji w nowym projekcie ustawy, zakładającej wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia wszystkich rosyjskich placówek zdrowia od odpowiedzialności cywilnej. A to na wypadek uszczerbku zdrowia pacjenta spowodowanego leczeniem – pisze rosyjski dziennik gospodarczy „Wiedomosti”.

Poszkodowany pacjent nie będzie musiał dowodzić w sądzie - tak jak to jest dotychczas – winy lekarza. W celu uzyskania wypłaty odszkodowania wystarczy jedynie dowieść fakt uszczerbku na zdrowiu i jego związek z leczeniem.

Decyzję o wypłacie odszkodowania – do 500 tys. rubli za inwalidztwo trzeciej grupy i do 2 mln rubli za śmierć pacjenta - podejmować ma specjalna stała komisja, której przewodniczyć będzie przedstawiciel regionalnego organu ochrony zdrowia. W jej skład wejdą także urzędnicy szczebla regionalnego i federalnego (nadzór nad opieka zdrowotną, eksperci ds. medycyny), przedstawiciele zawodowych organizacji lekarskich oraz organizacji ds. ochrony praw konsumenta a także lekarze – ale z innych regionów. To pozwoli – jak twierdzi rosyjski wiceminister zdrowia Jurij Woronin – uniknąć przypadków kierowania się względami korporacyjnej solidarności czy zależności od zwierzchnich władz. Początkowo odszkodowania będą wypłacane tylko za inwalidztwo i śmierć pacjenta.

Stawki ubezpieczenia mają wynosić około 2 proc. rocznej wartości usług świadczonych przez zakład opieki zdrowotnej, chociaż mogą także być wyższe lub niższe, w zależności od bazy materialno-technicznej szpitala czy klinki, kwalifikacji lekarzy itp. Firmy ubezpieczeniowe będą miały prawo obciążyć swymi wydatkami placówkę lub konkretnego lekarza, jeśli okaże się, że doszło do umyślnego przestępstwa, lub lekarz był pijany, albo zakład opieki zdrowotnej mógł zapobiec szkodzie, ale tego nie uczynił.

Pacjent pomimo tego, ze otrzymał odszkodowanie może pozwać lekarza lub szpital do sądu, jeśli doszło do przestępstwa, a sytuacja wykracza poza ramy odpowiedzialności cywilnej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły oprotestować decyzje specjalnych komisji w sądzie. Nowe regulacje o obowiązkowych ubezpieczeniach placówek zdrowia wypłatach odszkodowań mają w Rosji wejść w życie w 2013 roku.