Instytucje zarządzające poszczególnymi źródłami finansowymi nie wyczerpały wszystkich środków pomocowych na rok 2010.

W ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych zostaną lub zostały już ogłoszone konkursy o dotacje dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie działań inwestycyjnych.

E-usługi we wrześniu

Mikro i małe przedsiębiorstwa istniejące na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy mogą ubiegać się do 30 września o wsparcie projektów opartych na świadczeniu e-usług. Po raz pierwszy w ramach działania 8.1 POIG nie decyduje czas złożenia wniosku o dofinansowanie. Kryterium decydującym o przyznaniu wsparcia jest efektywność projektu.

Ponadto e-usługi w obecnym konkursie muszą charakteryzować się innowacyjnością na poziomie krajowym lub światowym, dodatkowo skierowane muszą być do grupy niszowej, której potrzeb nie zaspokoił dotąd żaden podmiot działający na e-rynku. Firmy muszą również wykazać rentowność projektu z wyłączeniem przychodów z reklam i innych działań marketingowych.

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o wsparcie projektów o minimalnej wysokości 20 tys. zł, jednakże nie więcej niż 700 tys. zł. Można liczyć na dofinansowanie 70 proc. wydatków kwalifikowanych albo 80 proc., jeśli przedsiębiorca w roku złożenia wniosku ma nie więcej niż 27 lat.

Technologia do końca roku

Kredyt technologiczny to szansa w ramach działania 4.3 POIG na wsparcie wdrożenia nowatorskich technologii. Przedsiębiorstwa mogą do końca roku składać wnioski o dofinansowanie wdrożenia technologii własnej lub nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Innowacyjność potwierdzana jest przez jednostkę badawczo-rozwojową.

Całość ryzyka inwestycyjnego, w szczególności finansowego, ponosi przedsiębiorca. Aby otrzymać wsparcie, w pierwszej kolejności pozyskuje kredyt z banku komercyjnego, za pośrednictwem którego składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie wraz z potwierdzeniem uzyskanego kredytu komercyjnego. BGK sprawdza wniosek pod względem formalnym i merytorycznym i podejmuje decyzję o przyznaniu premii technologicznej, nie większej niż 4 mln zł. Premia technologiczna wypłacana jest do wysokości zakontraktowanego wsparcia na podstawie osiągniętej sprzedaży z produktów i usług oferowanych dzięki wdrożeniu technologii.

Najczęstszym błędem popełnianym przez przedsiębiorstwa jest próba sfinansowania zakupu urządzeń, które posiadają już wdrożoną technologię.