Rada nadzorcza Pekao SA powołała Alicję Kornasiewicz na prezesa zarządu z dniem 15 lutego. Do 14 lutego 2010 r. obowiązki prezesa pełnił wiceprezes Luigi Lovaglio.

Poprzedni prezes Jan Krzysztof Bielecki, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem na dzień 11 stycznia 2010 roku. Nie ujawniono powodów rezygnacji prezesa, która została złożona na kilka miesięcy przed upływem kadencji całego zarządu.

Bielecki był prezesem banku od 1 października 2003 r., a zastąpił na tym stanowisku Marię Wiśniewską