NIK wykazała m.in., że na 71 osób pracujących w spółce aż 30 pełni funkcje kierownicze. Okazuje się, że to stan z listopada 2009 roku. Dziś w spółce pracuje 61 osób, a funkcje kierownicze pełni 15 osób. Wprawdzie osób na wysokich stanowiskach jest więcej, ale – jak argumentuje PL.2012 – pozostali pracownicy to menedżerowie i specjaliści niepełniący funkcji kierowniczych w spółce.

Kontrolerzy zauważyli również, że spółka wykazała się niegospodarnością, zlecając za setki tysięcy złotych projekty firmom zewnętrznym, choć mogła je wykonać we własnym zakresie. PL.2012 odpowiada, że w związku ze zredukowaniem zatrudnienia o 10 proc. spółka musiała w latach 2008 – 2010 zlecać niektóre zadania wyspecjalizowanym podmiotom. I tak wyszło to taniej, niż gdyby spółka miała zatrudnić ponad 200 osób pracujących nad tymi projektami – uważa PL.2012.

rup