Zmiany w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zatrzymały start cyfrowej telewizji zaplanowany na 30 września.
Chodzi o uruchomienie nadawania tzw. drugiego multipleksu, czyli wiązki częstotliwości, na której znajdą się programy nadawców prywatnych: TVN, Polsatu, TV 4 i TV Puls. Zgodnie z dotychczasowymi uzgodnieniami stacje powinny włączyć nadajniki do 30 września tego roku. Jednak wczoraj przedstawiciele prywatnych nadawców spotkali się z Anną Streżyńską, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, by oznajmić jej, że tego terminu mogą nie dotrzymać.
Powód: Rządowe Centrum Legislacji odmówiło publikacji ogłoszeń koncesyjnych podpisanych przez poprzedniego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego w „Monitorze Polskim”. Na tej podstawie KRRiT będzie mogła przyznać stacjom miejsca w drugim multipleksie, a UKE przydzielić im częstotliwości radiowe.
Dopiero z takimi decyzjami w ręku nadawcy mogą usiąść do ostatecznych negocjacji z operatorem TP Emitel i podpisać umowę na nadawanie.
Nadawcy otrzymali miejsce na drugim multipleksie po długich negocjacjach z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Pierwotnie mieli zajmować multipleks pierwszy razem z TVP. Nie mógł on jednak ruszyć ze względu na to, że publiczny nadawca musi ogłosić przetarg na wybór operatora. A to znacznie wydłużyłoby i tak już opóźniony proces cyfryzacji. Oprócz przeniesienia na drugi multipleks nadawcy prywatni dostali na nim po jednym miejscu na dodatkowy program.
RCL tłumaczyła odmowę publikacji kwestiami proceduralnymi: najpierw brakiem podpisu prezes UKE, a potem brakiem ważności podpisu szefa KRRiT, bo wygasła kadencja Krajowej Rady.
Teraz wszystko w rękach nowego przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka. Jeśli szybko podpisze ogłoszenie koncesyjne i ponownie prześle je do RCL, to zdaniem Anny Streżyńskiej jest szansa, że nadawcy szybko rozpoczną rozmowy z Emitelem.
– Daje to szanse, że termin 30 września zostanie dotrzymany przynajmniej w części obszarów, na których w tym czasie miało się rozpocząć nadawanie. Los cyfryzacji spoczywa teraz w rękach Krajowej Rady – powiedziała wczoraj „DGP” Anna Streżyńska.
Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami UKE i KRRiT na pierwszym multipleksie znajdą się TVP 1, TVP 2 i TVP Info, a cztery pozostałe miejsca dostaną nowi, wybrani w konkursie, nadawcy. Multipleks trzeci w całości trafi do TVP. Sygnał analogowy ma zostać wyłączony do 31 lipca 2013 r.