"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku, ale o 0,3% niższym w porównaniu z czerwcem br." - głosi komunikat.

Produkcja budowlano-montażowa spadła w tym okresie o 3,0% m/m, ale wzrosła o 0,8% w ujęciu rocznym. W czerwcu jej wzrost wyniósł 9,6% r/r.

Spadek do czerwca br. ale wzrost do ubiegłego roku

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

"W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 54,6%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 34,9%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 19,2%, papieru i wyrobów z papieru – o 18,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,3% oraz wyrobów z metali – o 15,2%" - czytamy dalej w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji mebli – o 7,7%, metali – o 6,3%, pozostałego sprzętu transportowego – o 5,9% oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 2,3%, podano także.