Trusty inwestycyjne pozyskały w tym roku 1,16 mld funtów. Szczególny sukces osiągnęły fundusze wypłacające dochody inwestorom. Pieniądze wehikułów inwestycyjnych przyciągnęły w tym roku JPMorgan Asset Management, Aberdeen, Polar Capital i Aberforth. Łącznie od stycznia na rynek weszło dziesięć nowych funduszy wobec czterech w 2009 roku, kiedy pozyskano jedynie 568 mln funtów.

Szczyt jeszcze daleko

Najbardziej spektakularnym debiutem trustu inwestycyjnego w tym roku był Fidelity China Special Situations Anthony’ego Boltona, który w kwietniu tego roku przyciągnął 460 mln funtów.

Analitycy przewidywali, że obecność Boltona pozwoli branży trustów inwestycyjnych, postrzeganej w niektórych kręgach jako nudna, nabrać wiatru w żagle.

Trustom inwestycyjnym daleko jednak do poziomu, który osiągnęły przed krachem kredytowym – w 2007 roku pozyskały one 3,8 mld funtów. Większość z tego przypadło na wyspecjalizowane wehikuły nieruchomościowe lub fundusze funduszy hedgingowych, które są obecnie zwijane lub zamykane. Notowany dotąd na giełdzie fundusz hedgingowy należący do Marshall Wace został z niej wycofany w wyniku poniedziałkowego głosowania inwestorów.

Jednak względny sukces trustów inwestycyjnych, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy w tym roku, stanowi sygnał, że więcej zarządzających majątkami bogatych klientów – którzy są głównymi nabywcami trustów inwestycyjnych – jest skłonnych przeznaczyć na nie fundusze.

Na początku 2009 roku brokerzy byli zasypywani propozycjami od podupadłych funduszy nieruchomościowych, ale żadna z tych inicjatyw nie wyszła poza wstępną fazę. Jupiter Asset Management próbował w zeszłym roku uruchomić etyczny fundusz koncentrujący się na Chinach, ale nie zebrał wystarczających środków. Invesco Perpetual musiał w lutym odłożyć na półkę plan wydzielenia kapitałowego trustu inwestycyjnego, który zapowiadał w zeszłym roku.

Sektor odżywa

Większość trustów inwestycyjnych musi zebrać około 50 mln funtów, by zyskać efektywność kosztowną. Aberdeen Asset Management osiągnął ten poziom w poniedziałek, wprowadzając na giełdę swój fundusz dochodowy dysponujący 52 mln funtów.

Kilka firm rozważa uruchomienie globalnych funduszy dochodowych, by uniknąć problemów z brytyjskimi portfelami inwestycyjnymi, które koncentrują się na zaledwie kilku spółkach.

Henderson rozmawia z potencjalnymi inwestorami na temat uruchomienia globalnego trustu dochodowego, podczas gdy JPMorgan uruchomił pierwszy globalny fundusz dochodowy skoncentrowany na rynkach wschodzących.

Branża trustów inwestycyjnych ma również nadzieję, że zakaz pobierania prowizji przez doradców finansowych, który zacznie obowiązywać w 2013 roku, sprowadzi więcej kupujących do sektora.

Doradcy finansowi omijali trusty inwestycyjne, ponieważ nie płacą one prowizji.

Alice Ross

„Financial Times”

tłum. tk
© The Financial Times Limited 2010. All Rights Reserved