Lokaty krótkoterminowe

Dla Klientów którzy chcą założyć lokatę o mniejszej wartości, na krótszy okres przeznaczone są: Lokata w złoto PLUS i Lokata w platynę PLUS. Minimalny okres trwania tych lokat to 1 miesiąc, a minimalna kwota lokaty zaczyna się już od 1 tys. zł. Oprocentowanie lokat wynosi 10% w skali roku w przypadku Lokaty w złoto PLUS i 7,5% w przypadku Lokaty w platynę PLUS. Dzięki tym lokatom Klient może inwestować swoje pieniądze już od 1 tys. zł na bardzo krótkie okresy, przy zachowaniu atrakcyjnego oprocentowania.

Lokaty średnio i długoterminowe

Dla Klientów, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze na dłuży okres przewidziane są: Lokata w złoto WYŻSZY ZYSK i Lokata w platynę WYŻSZY ZYSK. Okres na jaki można założyć te lokaty to od 3 – 60 miesięcy. Oprocentowanie jest większe dla dłuższych okresów i wynosi odpowiednio: dla Lokaty w złoto WYŻSZY ZYSK od 12-15%, a dla Lokaty w platynę WYŻSZY ZYSK od 9-12,5%.

Przykładowo przy inwestycji w Lokatę w złoto WYŻSZY ZYSK np. 20 000 PLN na okres 5 lat Klient otrzyma na koniec lokaty gwarantowaną kwotę 40 227,14 PLN, a więc podwoi swój kapitał! Dodatkowo lokaty te umożliwiają uzyskanie wyższego oprocentowania niż gwarantowane, w przypadku, gdy kursy metalu szlachetnego objętego lokatą odnotują znaczne wzrosty.

Dodatkowe ubezpieczenie na życie

Dla Klientów, którzy chcą dodatkowo zabezpieczyć swoich najbliższych przewidziany jest produkt: Lokata w srebro BEZPIECZNE ŻYCIE.

Lokata posiada gwarantowany zysk 11% w skali roku, dzięki czemu przy zainwestowanej kwocie w wysokości 50 000 PLN Klient po 3 latach otrzyma 68 381,55 PLN. Dodatkowo w ramach Lokaty każdy Klient otrzymuje bezpłatnie indywidualne terminowe ubezpieczenie oferowane przez Grupę CONCORDIA, z sumą ubezpieczenia równą 100 000 PLN.

Pełna oferta: Lokaty Amber Gold