– Bez uruchomienia nowoczesnych metod sprzedaży konkurencyjność TS będzie zdecydowanie mniejsza. Zainteresowanie tradycyjnymi formami sprzedaży maleje. Rozwój tradycyjnej sieci sprzedaży i rosnące wydatki marketingowe nie są w stanie tego trendu odwrócić – argumentuje Dudziński.