NYSE Euronext i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiły partnerstwo strategiczne. W ramach wieloletniego partnerstwa biznesowego warszawska giełda nabędzie nowoczesną platformę obrotu instrumentami kasowymi i pochodnymi stworzoną przez NYSE Technologies - podała GPW w komunikacie prasowym.

Strony nie podały warunków finansowych porozumienia.

Giełda podała, że partnerstwo umożliwi: wzmocnienie pozycji GPW jako regionalnego centrum dla rynków Europy Środkowo-Wschodniej, lepszy dostęp do produktów GPW dla podmiotów współpracujących w ramach platformy SFTI (Secure Financial Transaction Infrastructure) NYSE Euronext, uruchomienie połączenia operacyjnego z wiodącym rynkiem giełdowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

"W ramach wieloletniej umowy handlowej NYSE Euronext udostępni platformę UTP rynkom kasowym i instrumentów pochodnych GPW. Obie strony rozważą nowe inicjatywy z zakresu obrotu, dystrybucji danych oraz rozwoju biznesu, które będą korzystne dla inwestorów i emitentów, oferując im szeroką gamę instrumentów finansowych. NYSE Technologies - jednostka NYSE Euronext odpowiedzialna za komercjalizację technologii - udostępni platformę UTP i będzie współpracować z GPW nad rozwojem nowych możliwości opartych na technologiach informatycznych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działania te będą oparte na możliwościach dystrybucyjnych SFTIt i poszerzą grupę rynków współpracujących w ramach tej platformy" - napisano w komunikacie.

NYSE Euronext (NYX) prowadzi rynki finansowe i udostępnia innowacyjne technologie obrotu. Na prowadzonych przez NYSE rynkach giełdowych w Europie i Stanach Zjednoczonych notowane są akcje, kontrakty terminowe, opcje, instrumenty dłużne i inne instrumenty giełdowe. Należące do NYSE Euronext rynki akcji - New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext i NYSE Arca - notują ok. 8 tysięcy instrumentów finansowych (wyłączając europejskie produkty strukturyzowane) i generują jedną trzecią globalnych obrotów akcjami.

NYSE Euronext prowadzi również NYSE Liffe, jeden z wiodących europejskich rynków instrumentów pochodnych i drugi na świecie rynek derywatów pod względem wartości obrotów. NYSE Technologies oferuje kompleksową technologię giełdową, usługi dostępowe oraz usługi i produkty związane z dystrybucją danych.