Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost zainteresowania polskich firm absorpcją środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego założeniem jest rozwój w oparciu o szeroko rozumianą innowacyjność przedsiębiorstw. Część działań w ramach tego programu oparta została na instrumentach, przy których przedsiębiorca nie musiał spłacać otrzymanych środków. Spowodowało to bardzo duże zainteresowanie programem i w efekcie szybkie wyczerpanie dostępnych budżetów.

Celem jednego z działań realizowanych w ramach Programu – Działania 4.3 – jest wspieranie inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii poprzez udzielanie kredytu technologicznego. Jest to kredyt inwestycyjny z możliwością jego częściowej spłaty ze środków unijnych. W ramach Działania 4.3 wykorzystaliśmy jednak do tej pory mniej niż 1,5 proc. dostępnych środków, co oznacza, że dla przedsiębiorców wciąż pozostaje do wzięcia ponad 1,3 mld zł.

Przedsiębiorcy zainteresowani tą formą pomocy publicznej składają wymagane dokumenty w banku, który weryfikuje ich zdolność kredytową, a następnie przekazuje dokumenty do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza środkami unijnymi, celem przyznania promesy premii technologicznej. Taki schemat upraszcza proces dla klienta – kontaktuje się on tylko ze swoim bankiem, który następnie koordynuje dalsze działania.

Konstrukcja programu zakłada możliwość spłaty znacznej części kredytu premią technologiczną pochodzącą ze środków unijnych. Wysokość premii może sięgać nawet 4 mln zł i jest obliczana na podstawie wartości zrealizowanej sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych według nowej technologii. Po zakończeniu inwestycji część kredytu jest spłacana ze środków przyznanej premii technologicznej.

Warto się spieszyć, gdyż środki mogą być wypłacane w formie premii technologicznej do 31 grudnia 2015 r., natomiast banki mogą przyznawać kredyt technologiczny najpóźniej do 31 października 2013 r.

Czym jest kredyt technologiczny?

● Udzielany przez banki komercyjne na finansowanie realizacji inwestycji technologicznej, polegającej na zakupie obcej lub wdrożeniu własnej, nowej technologii, która jest stosowana na świecie nie dłużej niż przez pięć lat, a następnie na uruchomieniu produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

● Może finansować do 75 proc. wydatków kwalifikowanych inwestycji. Pozostałe koszty pokrywane są wkładem przedsiębiorcy ze środków własnych lub uzyskanych od banku w formie kredytu komercyjnego.

● Przeznaczony jest dla firm o rocznych obrotach nieprzekraczających 50 mln euro, sumie bilansowej poniżej 43 mln euro i zatrudnieniu do 250 pracowników.

● Możliwość spłaty części kredytu ze środków unijnych (do 4 mln PLN).