Wartość unijnego dofinansowania to 3 mld 378 mln zł. Jak powiedziała dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Anna Siejda, wraz z podpisaniem tych ośmiu umów wzrósł z 21 do 26 proc. poziom wykorzystania unijnych pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie z funduszy unijnych projektów transportowych.

"Projekty transportowe mają to do siebie, że są dłużej przygotowywane, ale potem ich realizacja przebiega znacznie sprawniej. (...) Przychylam się do opinii, że nasze środki (pieniądze z funduszy unijnych), pomimo że nasza kontraktacja nie jest jeszcze bardzo zaawansowana, nie są zagrożone" - powiedziała.

Jeden projekt drogowy, trzy lotnicze i cztery kolejowe

Wśród podpisanych w środę umów jest jeden projekt drogowy, trzy lotnicze i cztery kolejowe. Największą wartość ma projekt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budowy autostrady A4 Tarnów-Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza. On też otrzyma największe dofinansowanie z UE. Wartość inwestycji to 5 mld 293 mln zł, z czego Unia dołoży 3 mld 269 mln zł.

Trzy projekty lotnicze są warte w sumie ponad 182,2 mln zł, z czego Unia zrefunduje ok. 64 mln zł. Wśród nich są dwie inwestycje gdańskiego portu lotniczego obejmujące zakup systemów kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz modernizacja infrastruktury lotniskowej z drogą kołowania, stanowiskiem do odladzania samolotów i systemem monitorowania hałasu. Trzeci projekt to poprawa bezpieczeństwa w krakowskim porcie lotniczym Balice dzięki rozbudowie infrastruktury lotniskowej.

Ok. 2 mln zł warte są cztery projekty kolejowe

Ok. 2 mln zł warte są cztery projekty kolejowe. Żaden z nich nie dotyczy prac budowlanych, modernizacyjnych czy remontowych, ale tylko przygotowania takich prac. Inwestycje obejmują przygotowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów dla modernizacji linii kolejowych na odcinkach Siedlce-Terespol, Zabrze-Katowice-Kraków i Warszawa-Białystok-granica z Litwą, a także dokumentacji i raportów oddziaływania na środowisko dla połączenia kolejowego aglomeracji górnośląskiej z lotniskiem w Pyrzowicach.

"W tej chwili mamy jeszcze 20 projektów, których ocena została zakończona zarówno od strony Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jak i zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury. Teraz pracujemy nad umowami" - powiedziała Siejda. Dodała, że unijne dofinansowanie tych projektów wyniesie 4 mld 157 mln zł.

Na lata 2007-2013 Bruksela przyznała nam 67,3 mld euro, z czego 27,9 w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury.