Po raz pierwszy w historii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje na kolektory słoneczne otrzymają klienci indywidualni. Fundusz ma do dyspozycji 300 mln zł.
Aby skorzystać z pieniędzy NFOŚiGW, trzeba wziąć kredyt. Fundusz bowiem dotacje przekazuje bankom, które z kolei o te pieniądze pomniejszają wartość udzielonego kredytu.
Żeby móc się ubiegać o dofinansowanie do kredytu na kolektor, trzeba spełnić jeszcze dwa dodatkowe warunki. Po pierwsze kredytobiorcą może być osoba, która jest właścicielem domu, na którym ma być umieszczona instalacja, lub wspólnota mieszkaniowa, która chce zainstalować kolektory na własnych budynkach. Drugi warunek wyklucza z kolei z grona beneficjentów osoby, które korzystają z miejskiej sieci cieplnej.
krok 1

Jak ocenić przydatności kolektora słonecznego

Zanim pójdziemy do banku i złożymy wniosek o kredyt, warto się zastanowić, jakie korzyści przyniesie nam kolektor. Kolektor ma służyć do ogrzewania wody użytkowej, ale po jego instalacji nadal będą konieczne inne źródła ciepła, służące do podgrzewania wody.
krok 2

Jak wybrać odpowiednie urządzenie

Wybór kolektorów jest w Polsce duży. Mnóstwo firm, zarówno małych, jak i dużych, z kapitałem zagranicznym ma w swojej ofercie te instalacje. Warto więc dobrze przejrzeć produkty i zdecydować się na najodpowiedniejszy.
krok 3

Jak złożyć wniosek do banku

Klient ma do wyboru ok. 4,5 tys. placówek, gdyż NFOŚiGW podpisał umowy o współpracy z sześcioma bankami: Bankiem Ochrony Środowiska, Bankiem Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczym Bankiem Wielkopolski, Krakowskim Bankiem Spółdzielczym, Mazowieckim Bankiem Regionalnym i Warszawskim Bankiem Spółdzielczym.
krok 4

Przekazanie protokołu zdawczo-odbiorczego uruchamia dotację

Dopiero po zrealizowaniu inwestycji kredytobiorca występuje do banku o wypłacenie dotacji.
To jest tylko część artykułu. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Dotacje na kolektory słoneczne - poradnik jak uzyskać dofinansowanie.