Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że są zobowiązani do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Tymczasem wystarczy, że w firmie są samochody służbowe, wózki widłowe lub kotłownia, by powstał obowiązek rozliczania się z korzystania ze środowiska.
Obowiązek płacenia za korzystanie ze środowiska powstaje w przedsiębiorstwach, które w jakikolwiek sposób emitują gazy lub pyły do powietrza czy wprowadzają do ziemi np. ścieki albo gdy pobierają wodę lub składują odpady.
Podobne obowiązki mają także ci, którzy prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także osoby prowadzące indywidualną praktykę lekarską. Zobowiązani sami muszą naliczyć należne opłaty i wpłacić je na konto właściwego marszałka województwa.
Aktualne stawki opłat za korzystanie z środowiska określają: rozporządzenie z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska i obwieszczenie ministra środowiska z 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2010 (patrz podstawa prawna). Stawki opłat za ubiegłe lata można znaleźć na stronach urzędów marszałkowskich.

Zwolnieni z obowiązku

W większości przypadków za korzystanie ze środowiska należy się rozliczyć do 31 lipca każdego roku za pierwsze pół roku wpływu na środowisko. Za kolejne sześć miesięcy rozliczenie powinno nastąpić do 31 stycznia kolejnego roku. Inne terminy na rozliczeń obowiązują przy wprowadzaniu do środowiska ścieków pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych. W takich przypadkach należy się rozliczyć do 30 czerwca za okres od 1 maja roku ubiegłego do 30 kwietnia roku bieżącego.
Za korzystanie ze środowiska nie trzeba się rozliczać, jeżeli firma na potrzeby swojej działalności pobiera wodę z wodociągu miejskiego, a ścieki odprowadza do kanalizacji. Obowiązek taki powstaje, gdy firma bezpośrednio czerpie wodę podziemną lub powierzchniową np. na cele produkcyjne.
Zwolnieni z obowiązku płacenia za korzystanie ze środowiska są też ci przedsiębiorcy, dla których opłata środowiskowa nie przekroczy 400 zł w danym półroczu. Jednak w takim przypadku w dalszym ciągu istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji oraz przedstawiania co pół roku sprawozdania o wpływie działalności na środowisko marszałkowi województwa.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przedsiębiorca rozlicza się z opłat za korzystanie ze środowiska.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej informacji na temat:
- Prowadzenia ewidencji
- Najczęstszych rozliczeń
- Przeładunku paliw
- Regulowania zaległości
- Gdzie opłacać