Bank został uznany za największego globalnego dostawcę rozwiązań rynku walutowego. Badanie Euromoney zostało zrealizowane wśród 11 700 firm, inwestorów, funduszy hedżingowych i innych uczestników rynku transakcji wymiany walut na całym świecie.

W przeprowadzonej także w Polsce ankiecie respondenci mieli zadeklarować wielkość przepływów pieniężnych w transakcjach walutowych zrealizowanych przez wskazane w badaniu instytucje finansowe w okresie 2009 roku.

Udział lidera rankingu, czyli Deutsche Bank, na globalnym rynku transakcji FX został oszacowany na 18 procent. „Usługi oparte o transakcje typu FX stanowią dla nas niezwykle ważny element naszej działalności” – mówi  Zar Amrolia, odpowiedzialny globalnie za transakcje walutowe Deutsche Bank.

Zapowiedział on, że DB jeszcze w tym roku wprowadzi kolejne zmiany modelu biznesowego, w tym optymalizację dedykowanego systemu transakcyjnego FX. Bank przygotowuje się również do zmian planowanych przez regulatorów rynku.

W Polsce transakcje rynku walutowego i pieniężnego oferowane są także Klientom indywidualnym oraz firmom z sektora MŚP. „Usługi z zakresu rynków finansowych obejmują rozliczenia w handlu zagranicznym oraz rozwiązania wspierające klientów w zarządzaniu ryzykiem kursowym.

Z naszej oferty w tym zakresie korzystają głównie przedsiębiorcy, którzy prowadzą rozliczenia w walutach obcych, a ich przychody lub koszty są indeksowane do walut obcych, bądź ich działalność w inny sposób jest narażona na zmienność kursów. Część współpracujących z nami klientów korzysta także z możliwości lokowania nadwyżek pieniężnych w rozwiązania typu FX” - wyjaśnia Jakub Makurat, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Deutsche Bank PBC.

Zgodnie z wynikami badania Euromoney wolumen przepływów walutowych w transakcjach zrealizowanych przez respondentów badania w ciągu 2009 wyniósł 167,3 biliona dolarów roku i spadł o około 10 bilionów dolarów w porównaniu z 2008 rokiem. Udział trzech największych banków w rynku transakcji walutowych w 2009 roku wyniósł 40,4 procent.

Rok wcześniej wartość ta wyniosła 45,9 procent. Banki, które w ankiecie zajęły miejsca od szóstego do dziesiątego zrealizowały 22,5 procent transakcji, co oznacza wzrost w porównaniu z wynikiem z 2008 roku, który wyniósł 18,2 procent.

Pełne wyniki badania dostępne są dla subskrybentów na stronie: www.euromoneyfix.com/poll