Tak jak wcześniej zapowiadał zarząd ubezpieczyciela, na jedną akcję zostanie wypłacone 10,91 zł. To oznacza, że drobny akcjonariusz, który w ofercie publicznej nabył 30 papierów towarzystwa, dostanie ponad 320 zł. To o 7,5 zł mniej niż cena, po jakiej podczas prywatyzacji można było kupić jedną akcję PZU.

Aby wziąć udział w podziale zysku, należy być właścicielem akcji towarzystwa 25 sierpnia. Pieniądze zaś zostaną przelane na rachunki akcjonariuszy 9 września. Łącznie na ten cel spółka przeznaczy ponad 940 mln zł.

To będzie kolejna wypłata, która uszczupli kapitały PZU. Zgodnie z umową między Skarbem Państwa a Eureko, która umożliwiła wprowadzenie ubezpieczyciela na giełdę, została już wpłacona zaliczka na poczet dywidendy. Dwóch największych akcjonariuszy PZU podzieliło między siebie w listopadzie 2009 roku 12,7 mld zł, czyli ponad 147 zł na jedną akcję. O taką kwotę uszczupliły się kapitały zapasowe towarzystwa. Była to cena, jaką resort skarbu zgodził się zapłacić za wyjście Eureko z PZU.

Jeden z drobnych akcjonariuszy usiłował wczoraj zablokować wypłatę dywidendy. Chciał, by PZU przeznaczył część zysku z 2009 roku na zakup akcji BZ WBK. Jednak jego wniosek ostatecznie przepadł w głosowaniu.

Walne zgromadzenie zajęło się także dokonaniem zmian w radzie nadzorczej towarzystwa. Były one tłumaczone wejściem PZU na giełdę i pojawieniem się nowych akcjonariuszy, którzy powinni mieć swoją reprezentację. Przed wczorajszym posiedzeniem dwóch członków rady (w tym Juergen Stegmann, który zasiadał w niej z ramienia Eureko) złożyło rezygnację. Natomiast trzeci – przedstawiciel Skarbu Państwa – został odwołany.

Do rady weszli Krzysztof Dreszer, wiceprezes PKO BP, oraz Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości w gabinecie Donalda Tuska. Ich kandydatury zaproponował resort skarbu. Natomiast inwestorzy instytucjonalni wprowadzili do rady Dariusza Filara, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej. Walne zgromadzenie jednomyślnie zdecydowało także o udzieleniu zarządowi ubezpieczyciela absolutorium za ubiegły rok.

13,7 mld zł – o taką kwotę zmniejszy się wartość kapitałów PZU po tym, jak wypłaci dywidendę we wrześniu oraz po wcześniejszych wypłatach na rzecz Eureko