Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 17 maja taryfę za przesył i dystrybucję gazu. Prezes zanim zatwierdził taryfę, trzy razy wzywał PGNiG do korekty wniosku.

Według URE rachunki dla osób, które korzystają z gazu tylko do gotowania, najmniej wzrosną na Mazowszu - o 48 groszy miesięcznie; zaś najwięcej na terenie Wielkopolski - o 89 groszy miesięcznie. W grupie gospodarstw zużywających gaz do gotowania i podgrzewania wody zapłacą średnio miesięcznie o 2,77 zł więcej.

Dla odbiorców ogrzewających domy gazem - zużywających ponad 2 tys. m sześc. gazu rocznie rachunek wzrośnie miesięcznie o 11 zł.