Żaden z jedenastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów nie oczekiwał poluzowania obecnie obowiązujących parametrów polityki pieniężnej na majowym posiedzeniu. Co więcej, coraz liczniejsza jest grupa ekspertów, którzy uważają, że następny - i do tego jedyny w tym roku - krok Rada wykona dopiero w ostatnim kwartale. W rysowaniu tego scenariusza nie zmienią nawet ostatnie, dobre dane z gospodarki. Więcej jest bowiem sygnałów niepokojących - dla Rady po raz kolejny ważniejsze okażą się więc obawy dotyczące nierozstrzygniętej sytuacji w Grecji, problemy Hiszpanii czy Portugalii i związana z tym niepewność co do przyszłości europejskiej i globalnej gospodarki.

W listopadzie 2008 r. nastąpiła pierwsza - od lutego 2006 r. - 25-pkt. obniżka stóp procentowych, a grudzień, styczeń, luty, marzec oraz czerwiec przyniosły cztery kolejne cięcia i obecnie główna stopa wynosi 3,50%. Od czerwca weszła też w życie 50-pkt. obniżka stopy rezerwy obowiązkowej dla banków do 3,0%. Natomiast na grudniowym posiedzeniu RPP zdecydowała o wprowadzeniu od 1 stycznia 2010 r. nowej stopy - dyskontowej weksli, a jej poziom ustalono na 4,0% w skali roku.