– Wchodząc na polski rynek, zdecydowaliśmy się zacząć od sprzedaży polis komunikacyjnych, które są największą częścią rynku ubezpieczeń majątkowych. Teraz wchodzimy na drugi co do wielkości segment tego rynku – mówi „DGP” Rafał Karski, dyrektor sprzedaży i marketingu Liberty Seguros w Polsce.

Firmę do sprzedaży ubezpieczeń mieszkań i domów skłoniły wysoka dynamika składki oraz fakt, że ten segment rynku ma dobre perspektywy. Obecnie bowiem duża część nieruchomości prywatnych w Polsce nie jest ubezpieczona. Polacy często nie posiadają ani podstawowych ubezpieczeń szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożar, powódź), ani polis OC, które pokrywają szkody osób trzecich (np. zalanie mieszkania sąsiadów).

Rozwojowi ubezpieczeń mieszkaniowych dodatkowo sprzyja fakt, że duża część mieszkań i domów w Polsce kupowana jest na kredyt. Z reguły banki wymagają od swoich klientów zakupu polis, które stanowią zabezpieczenie w razie zniszczenia nieruchomości. Liberty Direct liczy, że przejmie część tego rynku. Zwłaszcza że spółka – podobnie jak w segmencie komunikacyjnym – chce z tradycyjnymi ubezpieczycielami konkurować cenowo. Ubezpieczyciel pracuje obecnie nad kalkulatorem mieszkaniowym, który pozwoli za pośrednictwem strony internetowej wyliczyć dla klienta wysokość składki. Ma on ruszyć jeszcze w tym roku.

– Nasze produkty będzie można nabyć przez telefon i internet. Chcielibyśmy je także oferować za pośrednictwem ING Banku Śląskiego, który obecnie sprzedaje już nasze polisy komunikacyjne – mówi Rafał Karski.

Spółka nie wyklucza, że będzie chciała nawiązać współpracę z innymi bankami, które oferują kredyty hipoteczne.

Obecnie na rynku tylko dwóch innych ubezpieczycieli oferuje polisy mieszkaniowe kanałami direct. Są to Link4 oraz Generali. To powoduje, że wartość tego segmentu jest niska i wynosi ok. 40 – 50 mln zł. To zaledwie ok. 5 proc. wartości całego rynku direct.

– Zdajemy sobie z tego sprawę i na początku planujemy skoncentrować się na sprzedaży powiązanej. Będziemy oferować naszym klientom możliwość dokupienia polisy mieszkaniowej do ubezpieczenia komunikacyjnego – deklaruje Rafał Karski.

Ponieważ sprzedaż direct wymaga zestandaryzowanych produktów, to ubezpieczyciel zaoferuje klientom trzy pakiety polis. Są to: ubezpieczenie wyposażenia wraz z OC i assistance, ubezpieczenie murów wraz z OC i assistance oraz wszystko razem.

Liberty Direct wszedł na rynek polski w 2007 roku. W ubiegłym roku zebrał 87,4 mln zł przypisanej składki brutto i ma ponad 140 tys. klientów. Wyniki za pierwszy kwartał tego roku spółka poda na początku czerwca.