Duża konkurencja wśród przedsiębiorców budowlanych powoduje nasilanie się niekorzystnych zjawisk, związanych z walką o uzyskanie zamówienia za wszelką cenę. Odbywa się to kosztem naruszenia interesu zarówno inwestora, jak i pozostałych oferentów. Typowy scenariusz działań nieuczciwego przedsiębiorcy to zdobycie zamówienia poprzez drastyczne zaniżenie ceny ofertowej oraz eliminację niektórych zakresów robót z oferty, czemu często towarzyszy nieprzebierająca w środkach eliminacja konkurentów. Następnie w trakcie realizacji umowy taki przedsiębiorca żąda podwyższenia wynagrodzenia z uwagi m.in. na wyimaginowane roboty dodatkowe, siłę wyższą czy też błędy projektowe.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wstępnych procedur weryfikacyjnych

Określenia wynagrodzenia

Działania siły wyższej

Ochrony na gruncie prawa karnego

Pogorszenia sytuacji ekonomicznej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak inwestor może zabezpieczyć się przed niesolidnym wykonawcą.