Członkami założycielami stowarzyszenia pod nazwą Central Europe Energy Partners (CEEP) zostały: grupa Lotos, Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Energa, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Kulczyk Investments. Organizacja jest otwarta na innych członków z Polski i centralnej Europy.

"Wiele firm z Europy Środkowej już wyraziło zainteresowanie przystąpieniem do tej organizacji. Oczekuje się, że po zarejestrowaniu statutu, w okresie powakacyjnym, CEEP będzie mogło oficjalnie rozpocząć działalność ze znacznie rozszerzoną listą członków" - podała w czwartek JSW, która w ostatnich dniach dołączyła do grona założycieli stowarzyszenia.

Inicjatorzy przedsięwzięcia podkreślają, że obecnie priorytetem większości prezydencji w Unii Europejskiej są sprawy związane z bezpieczeństwem w sektorze energii - będzie to także istotny temat dla przyszłorocznej polskiej prezydencji. Stowarzyszenie chce włączyć się w prace w tym zakresie, opiniując i inicjując unijne dyrektywy oraz publikując własne analizy sytuacji w sektorze.

W założeniu stowarzyszenie ma charakter non-profit. Będzie zrzeszać podmioty gospodarcze, naukowo-badawcze i inne organizacje, aktywne w sektorze energii w regionie Europy centralnej. Organizacja ma być pomocna w realizacji wspólnej polityki energetycznej UE, służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa krajów wspólnoty w tym zakresie.

W kręgu zainteresowania CEEP będą różne nośniki energii: węgiel, gaz, ropa naftowa, paliwa odnawialne, a także energia jądrowa, konektory paliwowe, mosty energetyczne, sprawy magazynowania paliw oraz problemy gazów cieplarnianych i składowania CO2.