"Nadal więcej gospodarstw domowych jest za wprowadzeniem euro w Polsce, przy czym w bieżącym badaniu zanotowano znaczne zmniejszenie poparcia w porównaniu do sytuacji sprzed roku, kiedy to zanotowano najwyższy poziom w historii badania" - napisano w komunikacie.

Odsetek ankietowanych opowiadających się za jak najszybszym przyjęciem euro w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. spadł o 10,7 pkt proc., do poziomu 11,0 proc. Odsetek przeciwników wspólnej waluty w ujęciu rocznym wzrósł o 11,2 pkt proc. i wynosi 38,4 proc.

"Obecne wyniki ukształtowały się pod wpływem ogromnych zawirowań w strefie euro związanych z trudną sytuacją fiskalną Grecji, Hiszpanii i Portugalii" - zaznaczono w komentarzu.

Szczegółowe wyniki IRG opublikuje w drugiej połowie maja.

fdu/ asa/ pad/