Tarczyński powiedział, że Polska Izba Ubezpieczeń nie prowadzi statystyk, z których wynikałoby, czy Polacy ubezpieczają domy lub mieszkania na krótkie okresy jak np. weekend majowy. "Jeśli już ktoś decyduje się na ubezpieczenie nieruchomości, to zawiera polisę roczną" - dodał. Zaznaczył też, że "ubezpieczyciele nie oferują ubezpieczeń kilkudniowych, choć zaczynają rozważać możliwość ich wprowadzenia".

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, Polacy mają obecnie zawartych 6,6 mln polis ubezpieczeniowych mieszkań i domów letniskowych. Jak zaznaczył Tarczyński, "wśród nich są także polisy krótkookresowe, ale to raczej rzadkość". Jego zdaniem "wynika to prawdopodobnie z przeświadczenia, że ryzyko np. włamania czy zalania jest przecież takie samo podczas majówki, jak i codziennego wyjścia do pracy".

Koszt rocznego ubezpieczenia domu czy mieszkania wynosi kilkaset złotych

Koszt rocznego ubezpieczenia domu czy mieszkania wynosi kilkaset złotych. Zależy to od miejsca położenia tych nieruchomości, jej ceny rynkowej, wyposażenia, otoczenia, rodzaju zabezpieczeń itp.

"Nie zaobserwowaliśmy zmian w liczbie sprzedanych ubezpieczeń mieszkaniowych w dniach poprzedzających długie weekendy. Jedynie czerwiec i początek lipca, a więc okres przedwakacyjny to czas, w którym klienci są bardziej zainteresowani ubezpieczeniem swoich nieruchomości" - powiedziała Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU.

Również w TUiR WARTA w okresie przedurlopowym rośnie liczba klientów zainteresowanych wykupieniem ubezpieczenia domu czy mieszkania. "Nie dotyczy to jednak majówki, lecz czerwca i lipca oraz przełomu roku" - powiedziała Ewa Krawczyk z biura public relations WARTY.