Do niedawna telefonia VoIP wykorzystywana była głównie do wykonywania bezpłatnych połączeń komputer–komputer przez użytkowników indywidualnych. Jednak coraz więcej firm wdraża to rozwiązanie. VoIP pozwala nie tylko obniżyć koszty rozmów, ale także wprowadzić nowe usługi.
Fundacja Barka zajmująca się pomocą ludziom zepchniętym na margines społeczny w Polsce i Wielkiej Brytanii dwa lata temu wdrożyła w swojej centrali w Poznaniu oraz w placówce w Londynie telefonię internetową. Przejście na tę technologię pozwoliło ograniczyć koszty rozmów o ok. 70 proc. Dodatkowo szefowie fundacji chwalą sobie dodatkowe usługi, jakie zaoferowały firmy Datera i IVO Software: wirtualny faks – umożliwiający odbiór faksów na skrzynkę e-mail oraz system zapowiedzi głosowych IVR, wykorzystujący syntezator mowy Ivona.
– Z naszego punktu widzenia był to prawdziwy przełom w obszarze telekomunikacji. Nie tylko zaczęliśmy płacić znacznie niższe rachunki, ale udało nam się także znacznie usprawnić niektóre czynności – jak choćby dostarczanie faksów, które nie piętrzą się już na biurku w sekretariacie, tylko trafiają bezpośrednio do adresatów – przedstawiał zalety tego rozwiązania Tomasz Sadowski, prezes Fundacji Barka.

Rozmowy za grosze

W ubiegłym roku dekoniunktura gospodarcza sprawiła, że coraz więcej firm sektora MSP, szukając oszczędności, zaczęło przyglądać się kosztom. Spowodowało to wzrost zainteresowania telefonią internetową, bowiem przesyłanie głosu w postaci pakietów przy wykorzystaniu technologii VoIP (voice over IP) okazuje się często tańsze niż tradycyjna telefonia. Abonamenty w tradycyjnych firmach telekomunikacyjnych są nadal dość wysokie, natomiast u operatora VoIP miesięczna opłata może wynosić ok. 1–2 zł brutto. Przedsiębiorców kuszą również bezpłatne rozmowy w ramach danego operatora i koszty połączeń na poziomie nawet kilku groszy za minutę.
Oprócz aspektu finansowego VoIP wybierany jest coraz częściej ze względu na dodatkowe możliwości. Klienci korporacyjni, korzystając z usług VoIP, oczekują bowiem dostępu do takich usług dodanych, jak połączenia konferencyjne, rozmowy wideo itp. Użytkownik liczy na to, że jego usługodawca udostępni mu usługę telefonii internetowej zintegrowaną np. z serwisami poczty e-mail.Oddziały bliżej siebie

Tego typu korzyści oczekuje np. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W marcu zakończyło ono wdrażanie systemu łączności korporacyjnej opartej na telefonii internetowej, które realizowała firma Activis Polska. Chodziło o połączenie z wykorzystaniem technologii VoIP wszystkich lokalizacji PTBS w mieście oraz przeniesienie posiadanych przez firmę numerów do sieci INEA.
Ma to pozwolić nie tylko na telefonowanie w ramach wszystkich obiektów PTBS za pomocą skróconej, wewnętrznej numeracji, ale na istotną redukcję kosztów abonamentowych i kosztów połączeń, jakie wiązały się z funkcjonowaniem firmy w poprzedniej, tradycyjnej infrastrukturze telekomunikacyjnej.
– Rozproszone struktury wielooddziałowe są wymarzonym polem do wykorzystania technologii VOIP, o ile oddziały mają szerokopasmowy dostęp do internetu – mówi Dorota Patoka, kierownik działu produktów i analiz Crowley Data Poland.
Wylicza ona zalety tej technologii.
– Jedna centrala telefoniczna VOIP dla całej firmy, tj. wszystkich oddziałów, umożliwia bezpłatną komunikację pomiędzy wszystkimi placówkami, przyznanie każdej placówce oddzielnych kont telefonicznych (SIP) i spójnego zakresu numeracji, udostępnienie usług dodatkowych takich jak: wybieranie numerów wewnętrznych dla połączeń przychodzących, możliwość wybierania numerów skróconych w ramach firmy, łatwe zarządzanie połączeniami do określonych grup użytkowników w firmie. Ponadto, każdy pracownik wyposażony w swoje własne konto telefoniczne (SIP) może być bardzo precyzyjnie rozliczany za wykonane połączenia – mówi Dorota Patoka.Wszystko w jednym kablu

Rynkowi analitycy podkreślają, że w VoIP tkwi ogromny potencjał związany z technologią. Pozwala ona na utrzymywanie w firmie jednej infrastruktury, na tych samych routerach można mieć zarówno internet, jak i połączenia głosowe. Obniża to koszty eksploatacji infrastruktury.
– Przy poszukiwaniu oszczędności należy brać pod uwagę nie tylko inwestycję w sprzęt, ale także koszty usług telekomunikacyjnych – mówi Dorota Patoka.
Tłumaczy ona, że jeśli koszty rozbudowy bieżącej konfiguracji sprzętowo-usługowej wydają się zbyt duże, warto rozważyć, czy koszty komputera-serwera i zakupu oprogramowania do niego oraz przeznaczenia do połączeń głosowych odpowiedniego typu łącza do internetu nie będą niższe i wtedy zainwestować świadomie w sprzęt oparty na technologii VOIP.
– Na przykład najprostsza konfiguracja VOIP to: komputer plus oprogramowanie Asterisk plus łącze do internetu dedykowane do transmisji głosu o przepływności 1Mb/s – mówi Dorota Patoka.
Jaka jest przyszłość VoIP jako rozwiązania dla małych i średnich firm w Polsce? Analitycy PMR w swym zeszłorocznym raporcie na temat telefonii internetowej piszą, że w dłuższym okresie spodziewają się stopniowej migracji abonentów z telefonii tradycyjnej do VoIP, czemu będą sprzyjać przede wszystkim inwestycje operatorów w rozwój sieci NGN (next generation networks). Jednak ze względu na odsuwanie inwestycji w czasie, przeniesienie środka ciężkości w stronę telefonii komórkowej, a także wspomniane spadki cen połączeń w telefonii stacjonarnej, proces ten będzie przebiegał dużo wolniej, niż prognozowano jeszcze kilka lat temu.
Co to jest VoIP
Voice over IP to technika przesyłania głosu poprzez pakietową sieć transmisji danych. Podstawowym jej założeniem jest integracja transmisji sygnałów telefonicznych z transmisją danych i stworzenie jednej uniwersalnej sieci mogącej przenosić każdy rodzaj ruchu.
Sygnał głosowy przetworzony zostaje na bity umieszczone w pakietach, identycznych jak te używane do przesyłania danych. Taki strumień pakietów jest następnie przesyłany za pomocą sieci pakietowej wraz z innymi danymi pochodzącymi na przykład z komputerów. W węźle odbiorczym cały proces jest odtwarzany w odwrotnym kierunku, dzięki czemu otrzymujemy normalny sygnał głosu.