Oferta publiczna PZU będzie wyjątkowa na skalę europejską, m.in. ze względu na jej wielkość, płynność akcji, branżę ubezpieczeniową, w której działa spółka, a także jej dobre wyniki finansowe - uważają analitycy.

Indywidualni inwestorzy mogą od wtorku do 28 kwietnia zapisywać się na minimalnie trzy, a maksymalnie 30 akcji PZU. Cena maksymalna za akcję to 312,50 zł.

Ponadto każda osoba uprawniona może zapisać się na maksymalnie 50 akcji PZU w terminie od wtorku do 26 kwietnia. Chodzi m.in. o osoby, które 1 marca br. były pracownikami spółek m.in. PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (deklaracje zainteresowania akcjami PZU) ma potrwać od wtorku do 29 kwietnia, a zapisy na akcje od 30 kwietnia do 5 maja.

Obecnie, w ramach oferty, Kappa S.A. (spółka celowa należąca do Eureko oraz Skarbu Państwa, utworzona na potrzeby oferty) oferuje akcje stanowiące 14,9 proc. kapitału zakładowego PZU, a Eureko walory stanowiące 10 proc. kapitału zakładowego spółki. Dodatkowo Skarb Państwa może zaoferować papiery reprezentujące do 5 proc. kapitału zakładowego PZU. W sumie oferta będzie obejmować do 29,9 proc. akcji (do 25 mln 819 tys. 337 akcji). Spółka ma zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych do 14 maja.

"Oferta PZU będzie największym debiutem roku wśród polskich spółek"

Główny ekonomista Domu Maklerskiego X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień ocenił, że oferta PZU będzie największym debiutem roku wśród polskich spółek, a prawdopodobnie także wśród europejskich firm. Podobnego zdania jest analityk Domu Maklerskiego TMS Brokers Marek Wołos. "Takiej oferty w Polsce, a pewnie też w Europie, dawno nie było" - powiedział.

Analitycy oceniają, że oferta PZU będzie wyjątkowa na skalę europejską, m.in. ze względu na branżę ubezpieczeniową, w której działa spółka, a także ze względu na jej dobre wyniki finansowe. Grupa PZU osiągnęła w 2009 r. rekordowy zysk netto w wysokości 3,76 mld zł, czyli o ponad 61 proc. więcej niż rok wcześniej.

"Oferta publiczna PZU będzie wyjątkowa również ze względu na jej wielkość i płynność akcji. Chodzi też o wielkość oferty pod kątem kapitalizacji. PZU trafi do indeksu największych spółek WIG20, a także do zagranicznych indeksów. To na swój sposób wyróżnia tę ofertę" - dodał Wołos.Kwiecień pytany, czy maksymalna cena sprzedaży akcji PZU, ustalona na poziomie 312,5 zł za akcję, jest optymalna z punktu widzenia rynków kapitałowych, powiedział: "Wydaje się, że cena ta jest umiarkowanie atrakcyjna dla nabywców, z tego względu, że rynek oczekiwał ceny o kilka procent wyższej".

"Niewykluczone, że inwestorzy instytucjonalni w trakcie zapisów na akcje zapłacą ostatecznie więcej niż inwestorzy indywidualni. Jeśli tak by się stało - bo do tej pory resort skarbu informował o bardzo dużym zainteresowaniu ofertą PZU ze strony krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych - to siłą rzeczy inwestor indywidualny jest w lepszej pozycji. Może oczekiwać on, że na debiucie cena za akcję PZU będzie odpowiednio wyższa, zapewniająca zysk. Wydaje się, że maksymalna cena sprzedaży akcji PZU jest w miarę atrakcyjna" - dodał Kwiecień.

Według Wołosa, maksymalna cena sprzedaży akcji PZU jest wysoka. "Może ona spowodować, że w pierwszych dniach notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych nie zobaczymy spektakularnych wzrostów akcji PZU" - podkreślił.

Analityk Domu Maklerskiego TMS Brokers zwrócił uwagę, że inwestorzy, zwłaszcza indywidualni, mogą podchodzić do oferty PZU długoterminowo. "Oferta PZU może być obarczona dużą redukcją (będzie więcej chętnych na akcje niż przewiduje to oferta), nawet powyżej 60 proc. Dla inwestorów długoterminowych ważna jest polityka dywidend. Zgodnie z tą polityką, mniej więcej oczekiwana skala zwrotu z inwestycji to 5 proc." - ocenił Wołos.

"Należy pamiętać, że duża, stabilna spółka jak PZU będzie dalej pozostawała w rękach Skarbu Państwa. To jest inwestycja przewidziana raczej na kilka lat, która w dłuższym okresie, w dobrej koniunkturze pozwoli inwestorom na pewno zarobić. Ale w pierwszych tygodniach od debiutu giełdowego PZU może się pojawić na rynku duża podaż akcji, wywołana tym, że inwestorzy indywidualni, a może również inwestorzy, którzy mają akcje PZU, od dawna po prostu zaczną je sprzedawać" - dodał Wołos.

Na pytanie, kiedy należy się spodziewać informacji od MSP o zaoferowaniu dodatkowych akcji stanowiących do 5 proc. kapitału zakładowego PZU, Kwiecień powiedział: "Wydaje mi się, że dowiemy się tego na sam koniec budowy księgi popytu. Ujawnianie tych informacji teraz byłoby niekorzystne z punktu widzenia oferenta. Najpierw oferent musi mieć gwarancję, że popyt przekracza znacząco oferowaną pulę akcji".

Zgodnie z harmonogramem, ostateczna cena sprzedaży, a także ostateczna liczba sprzedawanych akcji i ich podział na transze, zostaną przedstawione 29 kwietnia.

PZU to największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce; jako spółka pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa od 1991 roku.