Tyle kosztowało europejskich przedsiębiorców korzystanie z pirackiego oprogramowania.
Polskich przedsiębiorców piractwo komputerowe kosztowało zaś ponad 800 tys. zł – wynika z raportu BSA, organizacji, która zajmuje się promowaniem legalnego korzystania z oprogramowania komputerowego.
Tylko w 2009 r. BSA otrzymało 4 tys. informacji o przypadkach piractwa komputerowego w firmach. W samej Polsce takich zgłoszeń było 281. Z tego 185 firm zostało wezwanych do zapłaty kary. Łącznie polscy przedsiębiorcy zapłacili ponad 821 tys. zł (747 tys. zł to koszty odszkodowań, a 74 tys. zł – nabycia legalnego oprogramowania). Najwyższa kara wyniosła 72 tys. zł.
BSA podkreśla w swoim raporcie, że 16 mln dol. to jedynie koszty poniesione przez przedsiębiorców bezpośrednio na rzecz BSA. W rzeczywistości kwota ta jest znacznie większa, ponieważ nie uwzględnia strat finansowych spowodowanych zakłóceniem funkcjonowania firmy, utraty płynności finansowej, jak również kosztów związanych z utratą reputacji.