Wczoraj urzędnicy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, resortu rozwoju regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zastanawiali się, jak pomóc 378 przedsiębiorcom, którzy pod koniec ubiegłego roku starali się o dotacje na e-biznes, przeszli konkurs, ale wsparcia nie dostali ze względu na brak środków.

– Na spotkaniu zespołu, który ma usprawnić dotacje na e-biznes, zaproponowaliśmy, by ci przedsiębiorcy mogli aplikować w kwietniowym konkursie, nawet jeśli ich firmy będą istniały dłużej niż rok – mówi Rafał Poździk, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA.

Dodaje, że wszystkie urzędy zgodziły się na to rozwiązanie. Teraz musi ono zostać w odpowiedni sposób wpisane do przygotowywanej noweli rozporządzenia o udzieleniu e-dotacji.

Obecnie o wsparcie w Działaniu 8.1 w programie Innowacyjna Gospodarka mogą się starać wyłącznie małe firmy, które działają krócej niż 12 miesięcy. Jak wyjaśnia Bartosz Dąbrowski, właściciel firmy doradczej Dabrowsky, ten czas jest liczony do momentu złożenia wniosku o dotacje. Tymczasem wielu młodych przedsiębiorców, którym nie udało się w 2009 roku dostać pieniędzy, skarży się, że nie będą mogli w kwietniu ponownie ubiegać się o wsparcie, bo ich firmy będą już za stare.