Problemy próbuje rozwiązać Ministerstwo Gospodarki. Resort nie tylko chce usprawnić budowę ropociągów czy gazociągów, ułatwiając ich wprowadzanie do planów zagospodarowania przestrzennego, ale nawet określić ramowe zasady odpłatności za korzystanie przez energetykę z cudzych nieruchomości. W lutym pojawił się przygotowany przez ministerstwo nowy projekt założeń ustawy o korytarzach przesyłowych.

– Założenia ustawy o korytarzach przesyłowych są dobre. Ich wprowadzenie w życie w dużym stopniu ułatwiłoby inwestycje – twierdzi Andrzej Pazda z Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Projekt nie znalazł jednak jak dotąd pełnego poparcia rządu.

Inwestycje nadal są w lesie. Sytuacja jest dramatyczna, bo być może nawet w 90 proc. energetyka korzysta z cudzych gruntów bezprawnie.

– Jeśli chodzi o sieć elektroenergetyczną, Polska jest ubogim krewnym Europy Zachodniej. Takie sytuacje jak awaria szczecińska czy ta, która dotknęła Enion, mogą się powtarzać – uważa Piotr Kołodziej, prezes Vattenfall Distribution Poland.