Domena determinuje sukces w Sieci, a jej odpowiedni wybór przynosi firmie wymierne korzyści wizerunkowe i sprzedażowe. Odzwierciedleniem jest m.in. liczba pozyskanych klientów czy zamówienia złożone za pośrednictwem Internetu. Adres internetowy, oprócz skrótu "WWW", składa się z dwóch elementów: nazwy domeny oraz rozszerzenia. Ich wybór jest kluczowy.

Wybór nazwy

Wybierając domenę należy pamiętać, że nazwa dla firmowej witryny powinna być łatwa do zapamiętania oraz budzić skojarzenia z przedsiębiorstwem lub jego produktami. Adres WWW powinien być także możliwie jak najkrótszy, a jego budowa nieskomplikowana i logiczna. Ułatwi to popularyzację domeny oraz zmniejszy prawdopodobieństwo popełnienia przez użytkownika błędu w jej pisowni (tzw. "literówki"). W przypadku adresów WWW z użyciem kilku słów, niezbędna jest rejestracja za- równo domen zawierających połączone słowa, jak i tych rozdzielonych myślnikiem. Obecność myślnika zwiększa czytelność domeny, jednak taki adres jest trudniejszy do promocji wymagającej artykulacji adresu (np. w reklamie radiowej). Nabywając wersję z użyciem znaku "-", nie należy zatem zapominać o odpowiedniku bez jego użycia. Firmy, których marka jest powszechnie znana, mogą zdecydować się na rejestrację adresów z jej użyciem. Jednak dla przedsiębiorstw z sektora MŚP korzystniejszy będzie zakup domen zawierających nazwę firmy oraz słowa kluczowe dla danej branży, w domenie regionalnej bądź funkcjonalnej.

Wybór końcówki

Istotny jest także wybór rozszerzenia, które powinno być dobrane do profilu firmy i jej odbiorców. W wyborze pomóc może znajomość poszczególnych typów domen oraz ich przeznaczenia. Najpopularniejsze na świecie są końcówki globalne: .com, .net, .biz, .info i .org. Każda z nich dopasowana jest do innego rodzaju działalności, np. .org to domena dla organizacji, natomiast .com dla firm działających na rynku komercyjnym. Niemal każdy kraj na świecie posiada przypisaną do niego domenę krajową, przykładowo dla Polski jest to domena .pl, a dla Niemiec .de. Oprócz domen państwowych funkcjonują również domeny tzw. kontynentalne, np. .eu oraz .asia. W domenach krajowych oraz globalnych poprzez dodanie przed- lub przyrostka tworzone są domeny regionalne oraz funkcjonalne.