Powodem takiej decyzji jest niezapłacenie przez PR 53 mln zadłużenia wobec PKP SA.

"W związku z rozwiązaniem 28 lutego tego roku umowy o wynajmie kas i lokali administracyjnych przez PR, wzywamy do zwrotu wszystkich lokali na dworcach w Poznaniu, Krakowie, Kielcach, Rzeszowie, Gdańsku i kilku innych dużych dworcach do 31 marca 2010. Jeśli się porozumiemy, sytuacja może się zmienić" - powiedział dziennikarzom Prześluga.

Dodał, że do PR wysłane zostały już pisma z informacją w tej sprawie.

Pasażerowie będą mogli kupić bilety na pociągi spółki Przewozy Regionalne w kasach PKP Intercity

Jak powiedział Prześluga, pasażerowie na dworcach będą mogli zakupić bilet na pociągi spółki Przewozy Regionalne w kasach PKP Intercity.

PKP Przewozy Regionalne to kolejowa spółka transportowa, należąca do samorządów województw i obsługująca połączenia lokalne. Została wydzielona z PKP w grudniu 2008 roku. Wtedy też wszystkie pociągi międzywojewódzkie, wraz z obsługującym je personelem, taborem i pozostałym majątkiem, przekazano do PKP Intercity.

"Składamy PR propozycję przejęcia od nich prowadzenia kas na dworcach. Jeśli PR zechce, to my możemy być agentem sprzedającym ich bilety" - powiedział Prześluga. Dodał, że PKP rozmawia również z marszałkami, aby podpisali z PR umowę agencyjną na sprzedaż biletów.