Średni wskaźnik zużycia energii na ogrzewanie mieszkań w naszym kraju wynosi 170 kWh/mkw. na rok. To dużo, zwłaszcza gdy porównamy się z innymi krajami europejskimi – wynika z najnowszego raportu Termolokata – inwestycja w ciepły dom przygotowanego przez firmę doradczą Primum Polska na zlecenie Rockwool. Piet Boonekamp, analityk w ECN, holenderskim centrum badawczym nad energią, wyliczył, że w Norwegii wskaźnik ten oscyluje wokół 115 kWh/mkw. na rok, na Litwie jest to ok. 140 kWh/mkw. na rok, zaś średnia dla UE to nieco ponad 150 kWh/mkw. na rok. A powszechną praktyką jest także to, że właściciele domów jednorodzinnych często nie ogrzewają zimą wszystkich pomieszczeń z powodów oszczędnościowych. Gdyby to uwzględnić, realny wskaźnik zużycia energii na ogrzewanie budynków byłby w Polsce wyższy i można szacować, iż sięgałby co najmniej 200 kWh/mkw. na rok.

Za mało informacji

Stosunkowo wysokie zużycie energii na ogrzewanie budynków mieszkalnych w Polsce spowodowane jest ich słabą termoizolacyjnością, a co za tym idzie stratami ciepła. Oczywiście ocieplenie domu jednorodzinnego to spory wydatek, ale warto wiedzieć, że do efektywnej termomodernizacji, w tym również prywatnego domu jednorodzinnego, państwo może dołożyć kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych – do 16 proc. kosztów całego przedsięwzięcia.

– Brakuje wystarczającej wiedzy inwestorów na temat możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na remont domu – mówi Jakub Dygas, kierownik działu doradztwa i komunikacji w firmie Rockwool Polska, produkującej systemy poprawiające efektywność energetyczną.

W 2008 roku każdy z właścicieli budynków jednorodzinnych otrzymał średnio prawie 17 tys. zł premii termomodernizacyjnej. Premia ma charakter wsparcia finansowego ze strony państwa i jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Mogą się o nią ubiegać wszystkie podmioty, bez względu na status prawny, czyli właściciele domów jednorodzinnych, osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe itp. Warunkiem otrzymania premii jest to, aby zrealizowane przedsięwzięcie przyniosło określone w ustawie oszczędności energii, skutkowało zmniejszeniem kosztów zakupu ciepła lub aby przedsięwzięcie polegało na zastosowaniu odnawialnego źródła energii.