Nawet do 10 procent dochodu może stracić producent, który będzie usiłował sprzedać żywność złej jakości czy zafałszowaną. Chodzi np. o nazwanie masłem tłuszczu zwierzęcego z dodatkiem olejów roślinnych.

W piątek Sejm głosami wszystkich obecnych na posiedzeniu posłów, znowelizował ustawę o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Zaostrzy ona kary za wprowadzanie do handlu żywności o niewłaściwej jakości handlowej lub artykułów zafałszowanych. W rozumieniu ustawy są to produkty, w których rzeczywisty skład nie odpowiada podanej w oznakowaniu nazwie, a często również informacji o składnikach.

Prawie masło

Chodzi np. o używanie nazwy "masło" czy "ser" dla produktów, które mają dodatek np. tłuszczów roślinnych. Ponadto, jak wskazywali posłowie, firmy stosują różnego rodzaju dodatki, takie jak: barwniki, polepszacze i zagęszczacze, których nie ujawniają w składzie produktu.

Za przekazanie do handlu takich produktów, minimalna kara będzie wynosić 1.000 zł, a maksymalna do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary.

Posłowie odrzucili poprawkę, która zobowiązywałaby Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do publikowania wszystkich swoich decyzji administracyjnych. Komisja rolnictwa uznała, że "propozycja ta idzie zbyt daleko" i wystarczy publikowanie decyzji istotnych dla konsumentów - poinformował poseł sprawozdawca Michał Szczerba (PO).

W 2007 r. Inspekcja przeprowadziła ok. 4,4 tys. kontroli planowych i 118 doraźnych. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, nałożone zostało ok. 2,2 tys. kar o łącznej wartości ok. 490 tys. zł.

Średnia wysokość mandatu nałożona w 2007 r. wyniosła 221 zł

Obecnie Inspekcja może karać przedsiębiorców grzywną do 500 zł.

Kontrolę jakości żywności będzie przeprowadzać, tak jak dotychczas, Inspekcja. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Inspekcja będzie mogła zakazać producentowi wprowadzenie do obrotu lub wycofanie z handlu całej partii zafałszowanego produktu, na podstawie wyników próbki pobranej tylko z części partii. Może także polecić przekwalifikowanie towaru do niższej kategorii lub nakazać jego zniszczenie.