Rzecznik firmy Michał Witkowski mówił w ubiegłym tygodniu PAP, że "stabilna sytuacja finansowa spółki daje możliwość zapewnienia pracownikom objętym procesem restrukturyzacji dobrych warunków odejść".

"Planowane jest uruchomienie programu ponadstandardowych rekompensat i doradztwa zawodowego" - podkreślił Witkowski. Wyraził nadzieję, że dialog ze stroną społeczną doprowadzi do zawarcia porozumienia, które z jednej strony będzie korzystne dla odchodzących pracowników, zaś z drugiej umożliwi grupie PZU jej dalszy, stabilny rozwój.

Po przeprowadzonej do tej pory restrukturyzacji oraz realizacji programu dobrowolnych odejść, zatrudnienie w firmie wynosi obecnie 15 tys. 500 osób. PZU to największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce; jako spółka pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa od 1991 roku.(