Mimo kryzysu i spadku oprocentowania ilość pieniędzy, jakie Polacy pozostawili w bankach w formie depozytów, przekroczyła 363 mld zł. O ile oszczędności firm spadają, o tyle lokaty gospodarstw domowych wzrosły w ostatnim roku o ok. 60 mld zł. Tylko część tego wzrostu to odsetki dopisane do depozytów. Tak więc wojna depozytowa między bankami zakończyła się, banki obniżają oprocentowanie, ale dla wielu z nas oszczędzanie w banku ma jeden zasadniczy walor – jest ono bezpieczne, bo korzystamy choćby z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (kwota do równowartości 50 tys. euro ma pełne gwarancje BFG).

OPROCENTOWANIE ROCZNE MAKSYMALNIE DO 6 PROC.

Różnice w oprocentowaniu rocznych depozytów w bankach są bardzo duże: od 2 proc. do maksymalnie 6 proc.

– Bankowcy poczuli się bezpieczniej, nie ma już takich problemów z uzyskaniem finansowania na rynku międzybankowym, więc spadło oprocentowanie depozytów, które rok temu dochodziło do 10 proc. – mówi Piotr Kuczyński z Xeliona.

Zwyczajowo banki podają oprocentowanie roczne, więc lokata np. 3-miesięczna z oprocentowaniem 4 proc. po tych trzech miesiącach da nam ok. 1 proc. zysku. Pamiętajmy też, że depozyt można zerwać przed terminem jego zapadalności, czyli wycofać wcześniej swoje pieniądze, ale wówczas na pewno stracimy przynajmniej część należnych odsetek.

CZĘSTA KAPITALIZACJA ODSETEK OZNACZA WYŻSZY ZYSK

Im częściej odsetki są kapitalizowane, tym większy dochód z lokaty.

– Ludzie często nie mają świadomości, jak ważna jest to sprawa. W długim okresie, dzięki dopisywaniu odsetek, zysk z lokaty może być dużo wyższy – mówi Jarosław Sadowski z Expandera.

MOŻNA UNIKNĄĆ PODATKU OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

Teoretycznie dochód z lokaty musi zostać pomniejszony o 19-proc. podatek od zysków kapitałowych, zwany podatkiem Belki. Banki znalazły sposób obejścia tego obowiązku.

Banki zaproponowały klientom lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek. Jeśli odsetki są kapitalizowane każdego dnia i kwota oszczędności nie przekracza kilkunastu tysięcy złotych (w zależności od oprocentowania oferowanego przez bank), to wówczas należne odsetki mogą być mniejsze niż 50 gr. W takiej sytuacji, zgodnie z prawem, podatek nie jest pobierany. Coraz więcej banków ma więc w swojej ofercie depozyty z dzienną kapitalizacją.

INFLACJA ZJADA ZYSKI Z LOKAT

Nawet mimo teoretycznie wysokiego oprocentowania może się okazać, że inflacja spowodowała realną stratę na lokacie.

Wszystko zależy od inflacji w okresie, na który powierzyliśmy bankowi nasze pieniądze. 4-proc. zysk z lokaty, przy inflacji w wysokości 4 proc., oznacza, że udało nam się jedynie utrzymać realną wartość naszych oszczędności. Jeśli ceny towarów i usług w okresie, w którym mieliśmy lokatę, rosły szybciej niż wzrosła wartość naszego depozytu, to realnie taka lokata przyniosła stratę.

LOKATY INTERNETOWE DAJĄ WYŻSZE ZYSKI

Lokaty przez internet są już w ofercie większości banków w Polsce i ich cechą charakterystyczną jest nieco wyższe oprocentowanie niż przy tradycyjnych depozytach zakładanych w oddziale banku.

Bankom takie rozwiązanie się opłaca. Duża liczba klientów w oddziale wymaga zatrudnienia dodatkowych pracowników, natomiast w przypadku lokaty internetowej klient sam wykonuje wszystkie niezbędne czynności związane z jej założeniem.

OSTROŻNIE Z LOKATAMI PROGRESYWNYMI I DUBELTOWYMI

W reklamach banki często reklamują oprocentowanie progresywne dochodzące np. do 10 proc. Do takich ofert należy podchodzić bardzo ostrożnie, bo wysokie oprocentowanie jest naliczane tylko w ostatnim miesiącu.

W pierwszym okresie lokaty odsetki mogą być wielokrotnie niższe (np. 2 proc.). Podnoszenie oprocentowania w kolejnych miesiącach ma zachęcić klientów do pozostawiania pieniędzy w banku na dłużej.

Zobacz pełną treść: Lokatę lepiej założyć przez internet