Dorota Bryndal

radca prawny, partner w kancelarii Gessel, specjalista od praw własności intelektualnej

Przyzwyczailiśmy się to tego, iż muzyka towarzyszy nam w czasie zakupów, umila czas spędzony w pubach lub restauracjach. Taka forma korzystania z utworów określana jest w prawie autorskim jako publiczne odtwarzanie, które co do zasady jest objęte wyłącznym prawem majątkowym przysługującym uprawnionym. Wyjątek wprowadzony przepisami ustawy o prawie autorskim dotyczy jedynie sytuacji, w której posiadacze urządzeń służących od obioru programów radiowych lub telewizyjnych mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory nawet w sytuacji, gdy urządzenia te są umieszczane w miejscach ogólnodostępnych (czyli sklepach, pubach), z zastrzeżeniem jednak, iż nie łączy się to z osiąganiem korzyści majątkowych. Należy pamiętać, iż w sytuacjach spornych to posiadacze urządzeń radiowych czy też telewizyjnych winni udowodnić, iż publiczne odtwarzanie, nawet pośrednio nie wiąże się z osiąganiem korzyści. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 28 września 2005 r. (I CK 164/2005) w przypadku, gdy w sklepie jest włączone radio, właściciel ma obowiązek płacić za nadawanie utworów, o ile nie udowodni, że nie przysparza mu to korzyści majątkowych. Wbrew pozorom udowodnienie takiej okoliczności wcale nie jest proste, gdyż nie chodzi tu o ewidentne przypadki, w których publiczne odtwarzanie utworów wiąże się z przedmiotem działalności. Należy też pamiętać, iż wyjątek ten nie dotyczy sytuacji, w których utwory odtwarzane są z nośników wprowadzonych do obrotu, np. płyt CD. Odtwarzanie publiczne muzyki z takich nośników w każdym przypadku będzie wymagało zgody podmiotów uprawnionych.

Jakich formalności musi dopełnić przedsiębiorca, aby odtwarzać w sklepie lub w barze muzykę?

Jeżeli publiczne odtwarzanie nie mieści się w ramach tzw. dozwolonego użytku, na właścicielu lokalu ciąży obowiązek uzyskania zgody podmiotu uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. Może to być twórca utworu lub reprezentująca go organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. Nie można pominąć faktu, iż z reguły będziemy mieli do czynienia więcej niż z jednym uprawnionym. Prostym przykładem jest piosenka, gdzie splotą się prawa kompozytora, autora tekstu, artysty wykonawcy, a w przypadku odtwarzania utworu z nośnika wprowadzonego do obrotu dodatkowo pojawi się prawo producenta płyty do tzw. stosownego wynagrodzenia. Z reguły organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi czy też pokrewnymi przejmują inicjatywę w zakresie zawierania umów ustanawiających licencje na publiczne odtwarzanie, czy też regulujące kwestie związane z zapłatą wynagrodzenia. Właściciele lokali mogą spodziewać się pism od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (ZAiKS), ZPAV (Związku Producentów Audio Video) czy też Związku Artystów Wykonawców STOART (STOART) wzywających ich do zalegalizowania kwestii związanej z publicznym odtwarzaniem utworów. Warto podkreślić, iż w przypadku właścicieli lokali odtwarzających publicznie utwory ustawa nie wprowadza wymogu bezwzględnego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, często więc wezwania tych organizacji sugerujące, iż jedyną legalną drogą do nabycia stosownych zezwoleń jest zawarcie z nimi umów licencyjnych, mogą być mylące.