Jak podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, przyjęte przez Radę Ministrów założenia mają zwiększyć wykorzystanie środków zgromadzonych w Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, zarządzanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie z tego funduszu są udzielane preferencyjne kredyty dla gmin i ich związków. Kredyty mogą być przeznaczone na finansowanie dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Rząd chce, żeby o kredyty z funduszu mogły się ubiegać także powiaty i ich związki. Jak podało CIR, pomoc ma trafiać do tych samorządów, które nie mają wystarczającej kwoty pieniędzy, by przygotować dokumentację.

Rząd zdecydował także o podniesieniu maksymalnej kwoty jednego kredytu z 0,5 mln zł do 1 mln zł. Jak poinformowało CIR, chodzi o to, aby wsparcie ze środków funduszu otrzymywały duże inwestycje, na przygotowanie których nie wystarczał obecnie możliwy do uzyskania kredyt.

Nowelizacja ustawy z 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych ma umożliwić sfinansowanie z kredytu przygotowanie większej liczby dokumentów niż obecnie. Chodzi np. o pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przetargowej, przyrodniczej i związanej z ocenami oddziaływania inwestycji na środowisko.

CIR podało, że w projekcie nowelizacji zostanie też zaznaczone, że kredyty z funduszu są przeznaczone na przygotowanie przez inwestorów projektów inwestycji komunalnych przewidywanych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, a także Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.