Zgodnie z informacjami uzyskanymi w piątek przez PAP, scenariusz bazowy aktualizacji programu konwergencji zakłada, że wzrost PKB wyniesie w tym roku 3 proc., w przyszłym 4,5 proc., zaś w 2012 roku 4,2 proc. W takim scenariuszu tempa wzrostu PKB deficyt sektora finansów publicznych zejdzie do 2,9 proc. w 2012 roku.

Natomiast jeśli spełni się założony wariant pesymistyczny wzrostu gospodarczego, zakładający dynamikę PKB w tym roku na poziomie 2,7 proc., w 2011 - 3,7 proc., a w 2012 - 3,5 proc., wtedy deficyt sektora poniżej 3 proc. PKB znajdzie się w 2013 roku - dowiedziała się PAP.

MF podało dwa tygodnie temu, że deficyt sektora finansów publicznych w 2009 roku wyniósł 7,2 proc.

Aktualizacja programu miała zostać przyjęta na posiedzeniu rządu w miniony wtorek. Gdy tak się nie stało, premier Donald Tusk wyjaśnił, że do dokumentu zastrzeżenia zgłosił wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Aktualizacja uwzględnia bowiem założenia przedstawionego w piątek przez premiera Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011. Jak mówił Donald Tusk, szef PSL miał zastrzeżenia do zawartych w nim propozycji upowszechniania systemu emerytalnego, co wiązałoby się m.in. ze zmianami w KRUS i systemie podatkowym.

Sam program konwergencji jest dokumentem zawierającym ocenę gospodarki pod kątem spełniania kryteriów z Maastricht. Chodzi o pięć warunków, które powinna spełniać gospodarka kraju aspirującego do przystąpienia do strefy euro. Przedstawia m.in. ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej, ocenę bieżącej sytuacji i prognozy, strategię i cele rządu, opis ryzyka.

W zaktualizowanym programie konwergencji resort finansów prognozuje także, że dług publiczny w relacji do PKB, według metodologii memoriałowej ESA95, wyniesie w tym roku 53,1 proc., w 2011 - 56,3 proc., zaś w 2012 roku - 55,8 proc.