Termin składania ofert minął w poniedziałek. Jak poinformował Wrzosek, zgodnie z regułami przetargu ograniczonego, PKP sprawdzi wnioski firm pod kątem formalnym, a w przyszłym tygodniu wystąpi do nich o złożenie oferty na wykonanie prac na dworcu.

Rzecznik poinformował, że po złożeniu ofert przez firmy w drugiej połowie lutego, PKP SA poda nazwy firm oraz wartość ofert.

Dworzec Centralny zostanie przed EURO 2012 tylko wyremontowany, bez zasadniczej przebudowy. Szacowana wartość prac to ok. 22 mln zł. Budynek, podziemia i perony mają być gruntownie wyczyszczone. Na dworcu pojawi się nowy system informacji dla pasażerów, nowe biletomaty, punkty informacyjne, zostaną uporządkowane galerie handlowe. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych PKP SA.

Prace mają się zakończyć na przełomie lat 2011 i 2012.