Czy zatory płatnicze duszą polskich przedsiębiorców? Badania firm, które zajmują się zbieraniem informacji gospodarczej – czyli powinny być najlepszym źródłem – nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Swoje raporty na temat należności przedsiębiorstw opublikowały właśnie InfoMonitor BIG i Krajowy Rejestr Długów. Główny wniosek w obu dokumentach: problem opóźniania płatności nieco zmalał, a przynajmniej firmy nie postrzegają go tak wyraźnie. Rzecz w tym, że obie firmy różnią się w ocenie skali tego problemu.

Według danych zebranych przez InfoMonitor BIG około 72 proc. firm deklaruje, że ich dłużnicy ponad połowę należności spłacają w terminie. To o 6 pkt proc. więcej niż w październikowym badaniu.

– Nie ma powodu, by epatować problemem zatorów płatniczych. Dużo groźniejsze są te lodowe na rzekach niż płatnicze w gospodarce – mówi Marcin Ledworowski, wiceprezes InfoMonitora.

Więcej informacji: Coraz łatwiej egzekwować zapłatę należności.