Polskie firmy chętnie korzystają ze wsparcia unijnego na prowadzenie badań naukowych – wynika z raportu Komisji Europejskiej. Mowa tu o ponad 54 mld euro, które są przeznaczone na wsparcie europejskiej nauki oraz przedsiębiorczości w latach 2007–2013. W przeciwieństwie do funduszy unijnych, dotacje z 7 Programu Ramowego (7PR) przyznaje Komisja Europejska, a o pieniądze walczą firmy oraz instytucje badawcze z całej Europy.

– Dane statystyczne wskazują na stabilne zainteresowanie polskich podmiotów udziałem w tymże programie. Pomiędzy 2008 a 2009 rokiem nie było istotnych wahań w zakresie liczby składanych wniosków. Odnotowany wzrost na poziomie 20 proc. może wynikać z większej dostępności ogłaszanych w ostatnim czasie konkursów – ocenia Justyna Kaczmarczyk z kancelarii Baker & McKenzie.

Dodaje, że w okresie słabszej koniunktury gospodarczej o przewadze na rynku w znacznej mierze decydują inwestycje w sferę badawczo-rozwojową.

Zgadza się z nią Grzegorz Kołodziej, kierownik Biura Funduszy Europejskich w firmie informatycznej Comarch – to jednem z polskich liderów w zakresie wykorzystania środków z 7PR.

– Kryzys nie spowodował mniejszego zainteresowania pozyskiwania środków na prace badawczo-rozwojowe z programów ramowych UE. Wręcz przeciwnie, nasze zainteresowanie współpracą w tym obszarze nadal jest duże – podkreśla Grzegorz Kołodziej.

Dodaje, że specyfika projektów, które są realizowane w ramach 7RP wykracza poza perspektywę kryzysu. Czas trwania samych projektów waha się od dwóch do nawet pięciu lat. Dodatkowo badania koncentrują się na bardzo zaawansowanych przedsięwzięciach, które w niektórych przypadkach dopiero za kilka lat będą mogły trafić na rynek.

Z danych KE wynika, że polscy przedsiębiorcy coraz lepiej radzą sobie z pozyskiwaniem unijnych środków na badania naukowe. Największym zainteresowaniem cieszą się dotacje z obszaru „Możliwości” (budżet 7RP jest podzielony na cztery części). Na 41 przyznanych Polsce grantów 30 trafiło do firm. Podobnie jest w obszarze „Współpraca”, w ramach którego do Polski trafiły 342 granty, z czego prawie 50 do przedsiębiorców.

Zobacz pełną treść:

Coraz więcej firm sięga po unijne dotacje na badania naukowe