Projekt ma zmienić dotychczasowy sposób funkcjonowania i organizowania przewozów w transporcie publicznym: drogowym, kolejowym itp.

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, projekt zakłada, że zorganizowanie regularnego przewozu osób niezbędnego z punktu widzenia ogólnego interesu społecznego powinno należeć do tzw. "organizatora publicznego transportu zbiorowego", czyli samorządu lub ministra infrastruktury.

Organizator przewozów będzie planował rozwój transportu i organizował sieć komunikacyjną. Będzie mógł zlecić świadczenie publicznego transportu zbiorowego samorządowemu zakładowi budżetowemu lub prywatnemu przedsiębiorcy.

Projekt określa też podmioty, które będą musiały przygotować plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Są to: gminy liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców, powiaty liczące co najmniej 80 tys. mieszkańców, związki i porozumienia międzygminne obejmujące 80 tys. mieszkańców, oraz związki i porozumienia powiatów obejmujące 120 tys. mieszkańców. Przy opracowywaniu planu organizator będzie musiał brać pod uwagę opinie mieszkańców.