Na sukces Polski składa się według niego kilka czynników: silne instytucje, elastyczna gospodarka, dobrze zaplanowana polityka gospodarcza w czasie kryzysu oraz zaufanie do rządu oparte częściowo na sukcesie polskich instytucji i gospodarki w ciągu ostatnich 20 lat.

Dodatkowo, pisze Rostowski, podobnie jak inne nowe kraje członkowskie UE, Polska w stosunkowo niewielkim stopniu wykorzystywała dźwignię finansową, co pomogło jej uniknąć bankructwa głównych instytucji finansowych.

Ważną rolę w sukcesie kraju odegrał też, według niego, duży udział małych i średnich przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników przedsiębiorców w całej Europie, którzy okazali się odporni na skutki kryzysu i elastycznie na niego zareagowali - przekonuje minister.

"Tym, co czyni Polskę wyjątkową, jest polityka gospodarcza"

Tym, co czyni Polskę wyjątkową, jest polityka gospodarcza, którą prowadziła. Była ona oparta na głębokiej wierze w gospodarkę wolnorynkową, czego dobrym przykładem jest polityka budżetowa - pisze minister finansów. Polska była prawdopodobnie jedynym krajem w Europie, który stać było na program pomocowy, a mimo to nie uchwaliła go.

"Zrobiliśmy dokładnie odwrotnie, zmniejszając wydatki w szczycie kryzysu (w grudniu 2008 i styczniu 2009) o równowartość 1 proc. PKB. Wprowadziliśmy także dodatkowe dochody w lipcu 2009 roku w wysokości 0,8 proc. PKB" - przekonuje minister finansów.