Elektrownie wiatrowe są najtańszym źródłem energii odnawialnej. Polska jest jednym z atrakcyjniejszych krajów w Europie do ich budowania. Za dziesięć lat moc elektrowni wiatrowych w Polsce może osiągnąć 13 GW – prognozuje w swoim najnowszym raporcie Instytut Energetyki Odnawialnej.

Większość tych mocy – 11 GW – będzie pochodziła z parków wiatrowych działających na lądzie, 1,5 GW z instalacji umieszczonych w Bałtyku, a około 600 MW z lokalnych siłowni wiatrowych. Opracowanie przygotowane na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej zakłada, że wiatr może dostarczyć w 2020 roku niemal 2/3 energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Pierwsza część opracowania IEO prezentuje stan i kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i jej kluczową rolę na rynku energii odnawialnej. W drugiej części badania przedstawiono scenariusz rozwoju energetyki wiatrowej do 2050 roku wraz z jego uszczegółowieniem w okresie do 2020 roku. Scenariusz opiera się na modelu komputerowym MESAP (Modular Energy System Analysis & Planning).

Prognozowany rozwój energetyki wiatrowej w Polsce jest pochodną m.in. przychylnego nastawienia władz lokalnych do inwestorów. Budowa i funkcjonowanie elektrowni wiatrowych to źródło niemałych wpływów do lokalnych budżetów z podatku od nieruchomości. W 2020 roku do kas gminnych z tego tytułu może wpłynąć nawet 212 mln zł rocznie, czyli ok. 2 proc. wszystkich przychodów własnych gmin wiejskich, a w gminach o korzystnych warunkach wietrzności nawet do 17 proc.

W 2020 roku przychody rolników dzierżawiących swoje grunty elektrowniom wiatrowym mogą wynosić ponad 100 mln zł.

Według prognozy IEO zatrudnienie w energetyce wiatrowej wzrośnie z ponad 2 tys. w 2008 roku do 66 tys. w 2020 roku. Energetyka wiatrowa to wśród różnych technologii stosowanych w sektorze energetycznym dla redukcji emisji CO2 jedna z najtańszych. Zgodnie z opracowanym przez IEO scenariuszem redukcja emisji CO2 do atmosfery za sprawą energetyki wiatrowej wyniesie 33 mln ton w 2020 roku.

66 tys. osób może w 2020 r. pracować w energetyce wiatrowej