"Konieczne jest jednak przyspieszenie zmian w zakresie finansów publicznych, reformy systemu emerytalnego i rentowego" - czytamy w komunikacie CIR.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła informację o wdrażaniu Krajowego Programu Reform (KPR) w Polsce za pierwsze półrocze 2008 r. na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

"W pierwszym półroczu 2008 r. nastąpiło pewne przyspieszenie w realizacji reform w ramach KPR, zintensyfikowano m.in. działania zmierzające do zakończenia reformy emerytalnej" - czytamy w komunikacie CIR.

"W ramach tzw. Pakietu dla przedsiębiorczości przygotowywane są też kolejne ustawy upraszczające prawo gospodarcze" - przypomina CIR.

Państwa członkowskie zawierają swoje propozycje reform w programach krajowych

Przyjęta w 2000 r. przez Radę Europejską Strategia Lizbońska zakłada przekształcenie europejskiej gospodarki w wiodącą gospodarkę świata do 2010 roku.

W marcu 2005 roku zmodyfikowano jej cele. Postawiono na: zapewnienie silnego i trwałego wzrostu gospodarczego oraz tworzenie większej liczby nowych miejsc pracy.

Państwa członkowskie zawierają swoje propozycje reform w programach krajowych. Pierwsze z nich - w ramach odnowionej Strategii Lizbońskiej - były przygotowywane na lata 2005-2008.