Podczas gdy wiele krajowych wywiadowni gospodarczych rozkłada ręce, kiedy przychodzi do nich prośba o dane dotyczące zagranicznych podmiotów, LexisNexis oferuje klientom dostęp do zaawansowanych narzędzi służących do zarządzania ryzykiem oraz wielu baz informacji gospodarczych. Wiodącymi markami w tym zakresie są dwa serwisy elektroniczne:

LexisNexis® Know Your Customer to serwis niezbędny do analizy i zarządzania ryzykiem przy podejmowaniu decyzji biznesowych w instytucji finansowej. Zawiera on między innymi: 

- publiczne bazy danych (Sanctions&Warnings): Office of Foreign Asset Control (OFAC) Bank of England, EU, Federal Bureau of Investigations  (FBI), Interpol, SEC warning notices oraz innych). 

- profile osób związanych z biznesem, polityką oraz tzw. celebrities, w tym lista PEP oraz bazy Who’s Who, Debrett’s, Directory of Directors, WorldCompliance oraz Info4C; 

Całość uzupełniona jest o informacje prasowe z ponad 12 000 źródeł oraz sprawozdania finansowe z ponad 90 wywiadowni gospodarczych na całym świecie prezentujące dane o ponad 80 mln. Prywatnych firm i przedsiębiorstw publicznych. 

LexisNexis® News&Business to kompleksowy serwis niezbędny do podejmowania strategicznych decyzji o zasięgu międzynarodowym zawierający : 

- międzynarodowe wiadomości prasowe z renomowanych źródeł o krajowym i międzynarodowym zasięgu 

- roczne sprawozdania finansowe firm, raporty i analizy branżowe oraz rynkowe – m.in. analizy Dun & Bradstreet®, Dow Jones®, Hoover’s®, Standard & Poor’s®, Historical Quotes; 

Poprzez interface programu można także uzyskać dostęp do bogatej bazy biograficznej.

Zasadą w produktach LexisNexis jest elastyczność. Oznacza to, że każdy produkt może być dopasowany do potrzeb Użytkownika. Jeżeli w gronie Państwa obecnych lub potencjalnych klientów lub kontrahentów są firmy zagraniczne, warto zamówić bezpłatną prezentację tych narzędzi. Być może to one zadecydują, iż nie stracą Państwo na potencjalnym kontrakcie.

Autor: Natalia Olszewska, Lexisnexis 2008