KE zaapelowała też do USA o odpowiedzialność i szybkie decyzje mające na celu opanowanie kryzysu finansowego.

"Jesteśmy rozczarowani. Na USA spoczywa specjalna odpowiedzialność. Oczekujemy, że odpowiednie decyzje zostaną szybko podjęte. USA muszą wykazać się odpowiedzialnością dla dobra kraju i całego świata" - powiedział rzecznik KE Johannes Laitenberger.

Rzecznik przypomniał też, że kryzys rozpoczął się w USA.

Przeciwko ustawie o wprowadzeniu w życie planu głosowali wczoraj w Izbie Reprezentantów głównie Republikanie, ale także ponad 90 Demokratów, chociaż kierownictwo tej partii wzywało do poparcia planu administracji.

Plan został odrzucony mimo wprowadzenia wielu uzupełnień do pierwotnego projektu

Plan został odrzucony mimo wprowadzenia wielu uzupełnień do pierwotnego projektu przedstawionego przez ministra skarbu (finansów) Henry'ego Paulsona.

Miały one wyjść naprzeciw zastrzeżeniom krytyków, którzy uważają, że wykup "toksycznych aktywów" kosztem 700 mld dolarów będzie zbyt dużym ciężarem dla budżetu, nie pomoże bezpośrednio zwykłym Amerykanom i może nie poprawić sytuacji.

Administracja i przywódcy Demokratów podkreślają jednak, że dla planu Paulsona nie ma dobrej alternatywy, a dalsze zwlekanie z interwencją może wpędzić gospodarkę w głęboką recesję. Wykupienie złych długów ma umożliwić bankom wznowienie kredytu, obecnie zamrożonego, co może sparaliżować gospodarkę.