"Deficyt po wrześniu wyniósł około 4,5 mld zł. Ruszyły w końcu wydatki. Co do prognozy wykonania budżetu w całym roku to podtrzymujemy nasze szacunki z projektu ustawy budżetowej na 2009 rok" - powiedziała Suchocka-Roguska.

Zgodnie z planem deficyt budżetowy w tym roku miał wynosić 27,09 mld zł. W tzw. planowanym wykonaniu zapisanym w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok resort ocenia, że deficyt wyniesie w tym roku 22,9 mld zł.

Deficyt budżetowy po sierpniu 2008 roku wyniósł 325,3 mln zł, czyli 1,2 proc. planu na cały rok w kwocie 27.090,6 mln zł.