"Wartość dochodu narodowego brutto w 2007 roku wyniosła 1.132,873 mln zł wobec 1.033,137 mln zł w 2006 roku" - podał GUS w komunikacie.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2007 roku wzrosła o 6,6% r/r wobec szacowanych (w maju br.) 6,7%. Popyt krajowy w 2007 roku wzrósł po rewizji do 8,6% z 8,3% r/r, spożycie ogółem wzrosło po rewizji o 4,7% wobec 5,3%, w tym spożycie indywidualne - o 5,0% wobec 5,2% (szacunki w kwietnia br.).

Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w ub. roku po rewizji o 17,6% wobec 19,3% r/r.

W projekcie budżetu 2009 zapisano, że wzrost PKB w tym roku wyniesie 5,5%, a w 2009 roku spowolni do 4,8%.